Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

20/04/2011 Výměnný pobyt SRN – Darmstadt

Další týden našich studentů v Darmstadtu

První část výměny pro tento školní rok byla realizována ve dnech 18. 9. – 26. 9. 2010, kdy v Brně pobývalo 21 žáků partnerského Gymnázia Edith-Stein-Schule z Darmstadtu ve SRN a jejich pedagogové. Druhá část výměny se uskutečnila ve dnech 7. 4. – 15. 4. 2011 v Darmstadtu. Do SRN vycestovala početná skupina 29 studentů a 5 pedagogů. 20 studentů této skupiny znalo své partnery ze září (1 studentka do Darmstadtu neodjela), devět studentů se se svými partnery muselo teprve seznámit. Naše gymnázium tak vyhovělo prosbě partnerské Edith-Stein-Schule, která z organizačních důvodů požádala o změnu v pořadí výjezdů – výměna by od nynějška měla začínat vždy na jaře v Darmstadtu a ukončena by měla být po prázdninách (tedy v následujícím školním roce) v září v Brně. Letošní dubnový výjezd do Darmstadtu byl tudíž mimořádný v tom, že jsme spojili dokončení jednoho ročníku výměny se zahájením ročníku nového. Cíl výměny však zůstává stejný - seznámit žáky i učitele z obou gymnázií s různými oblastmi života v našich zemích, naučit se respektovat odlišnosti dané rozdílným kulturním vývojem a ztratit zábrany při používání cizího jazyka.
Němečtí partneři jako obvykle připravili bohatý program. Naši studenti si prohlédli Edith-Stein-Schule, měli možnost v několika hodinách sledovat výuku, partneři jim představili své město. Dále mohli studenti obdivovat římský kastel v Saalburku, navštívili univerzitní město Heidelberg a velkoměsto Frankfurt nad Mohanem (zde jako vždy vzbudila největší zájem exkurze na letiště), v Erlachu obdivovali expozici v muzeu slonovinové kosti, v rámci projektové práce navštívili budovu Policejního prezídia a připravovali prezentace projektů, o víkendu se věnovali aktivitám, které pro ně nachystaly partnerské rodiny.
V rámci výměny dvacet studentů dokončovalo tři projekty k tématu Jak bezpečně se žije v Brně a Darmstadtu:
1. Srovnání činnosti Městské policie Brno a adekvátní složky v Darmstadtu/Hesensku;
2. Srovnání činnosti Policie České republiky a adekvátní složky ve Spolkové republice Německo;
3. Cítí se obyvatelé Brna a Darmstadtu ve svých městech bezpečně?
Při návštěvě Policejního prezidia v Darmstadtu se studenti pokusili získat odpovědi na předem připravené otázky týkající se činnosti jednotlivých policejních složek. Třetí skupina v průběhu týdne oslovovala kolemjdoucí různého věkového složení a získávala odpovědi na anketní otázky týkající se pocitu bezpečnosti. Práce na projektech pokračovala projektovým dopolednem, kdy studenti ve skupinách zpracovávali získané informace. Vytvořili powerpointové prezentace, které posléze okomentovali v německém a českém jazyce. Projekty budou dokončeny a publikovány na webových stránkách PMS v červnu.
Devět nových studentů zahájilo se svými partnery práci na tématu Stravovací zvyklosti v České republice a ve Spolkové republice Německo. Studenti si v průběhu celého týdne zapisovali, co jedli, navštívili několik restauračních zařízení, vyžádali si jídelní lístky, na poli s chřestem si vyzkoušeli, jak se chřest sklízí, pořizovali fotodokumentaci. Tento projekt bude pokračovat v září po příjezdu darmstadtských partnerů do Brna.
Studenti i naši kolegové se vrátili do Brna velmi spokojení a plní dojmů a již nyní se můžeme těšit na zářijové pokračování již více než dvacetiletého seriálu.

w_srn1.jpgw_srn2.jpgw_srn3.jpgw_srn4.jpgw_srn5.jpg

Zpět