Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

07/01/2011 „Open Gates“

V úterý 11. ledna 2010 od 15.00 hod. do 18.00 hod. se koná v rámci projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“ Den otevřených dveří „Open Gates“, který je určen pro širokou veřejnost.

Časový harmonogram „Open Gates“:

budova tř. Kpt. Jaroše 15.00 – 18.00 hod.
budova Příční 15.30 – 17.30 hod.

Náplň a umístění aktivit „Open Gates“:

Ve studovně v 5.podlaží vpravo je umístěna úplně nová výstava projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“, na níž se můžete podrobně seznámit s jednotlivými klíčovými aktivitami projektu. Kromě toho zde budete moci nahlédnout do veškerých materiálů projektu (např. metodiky školení a e-learningové výuky, vypracované mezinárodní projekty a projekty studentů 3.ročníků “Učíme se navzájem”.

Studenti ve spolupráci s pedagogy připraví v jednotlivých cizích jazicích jednak výstavy, nástěnky, články a další materiály, ale také praktické ukázky. Návštěvníci se budou moci seznámit, a dokonce si i vyzkoušet možnosti nové jazykové učebny J5 v budově tř. Kpt. Jaroše a možnosti jazykové učebny PJ v budově Příční, a to včetně různých e-learningových aktivit.

Jednotlivé cizí jazyky budou umístěny v následujících učebnách:

budova tř. Kpt. Jaroše

  • anglický a španělský jazyk, učebna J5, 516 - 5. podlaží vlevo
  • německý jazyk, učebna J2, 510 - 5. podlaží vpravo
  • francouzský jazyk a ruský jazyk, učebna J1, 513 - 5. podlaží vpravo

budova Příční

  • anglický jazyk, učebna PJ, 203 - 2. podlaží vlevo

E-learningovou výuku budou studenti představovat v budově tř. Kpt. Jaroše v učebně J5 a v budově Příční v učebně PJ. Tam studenti rovněž budou hrát motivační jazykovou soutěž „Hru gangů“, která je určena pro žáky nižšího gymnázia.

Mezinárodní projekty z výměnných pobytů našich studentů budou prezentovány v učebnách J5 (USA – South Kent), J2 (SRN – Darmstadt) a J1 (Francie – Nancy a Rusko – Šliselburg).

Zpět