Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

20/12/2010 Výměnný pobyt Francie – Brno

Studenti z Nancy v Brně na podzim 2010

První část výměnného pobytu pro tento školní rok se uskutečnila ve dnech 14.10. – 20.10. 2010, kdy v Brně pobývalo 13 chlapců a děvčat a jejich dvě pedagožky z partnerského Lycée Saint-Dominique ve Francii. Letos došlo ke změně v termínu výměn a také spolu s paní Hanou Eguether přijela nová vyučující francouzštiny a španělštiny paní Jacqueline Mayance.
Cíl podzimního setkání zůstal stejný - seznámit žáky i učitele z obou gymnázií s různými oblastmi života v našich zemích, naučit se respektovat odlišnosti dané rozdílným kulturním vývojem a ztratit zábrany při používání cizího jazyka. Opět jsme zařadili do programu osvědčené a pravidelné akce, jako je prohlídka pamětihodností Brna, společná večeře, návštěva divadla (tentokrát to byla opera Carmen v Janáčkově divadle) a prohlídka Prahy při zpáteční cestě domů. Patrně ale nejzajímavější byla pro francouzské studenty návštěva Mohyly míru a multimediálního programu v přilehlém muzeu, podnikli jsme také výlet k jedné z památek UNESCO v okolí Brna, tentokrát do Olomouce na prohlídku Sloupu Nejsvětější trojice. Jedno dopoledne jsme se věnovali práci na společném projektu ke vzájemnému poznávání způsobu života obou zemí.
Můžeme konstatovat, že jsme dosáhli stanovených cílů. I když jazykové znalosti našich žáků nejsou vždy dostatečné, byli schopni se svými partnery z  Francie  domluvit, mnohdy ale i s pomocí angličtiny. Francouzští žáci však tento jazyk ovládají hůře než naši žáci, takže francouzština, případně pomoc vyučujících je někdy nutná. Pro práci na projektu si museli všichni zvolit francouzštinu, při exkurzích slyšeli naši žáci průvodní slovo ve francouzštině, proto byl pobyt jejich hostů zde v Brně rozhodně velkým přínosem v jazykové oblasti. Jako pozitivum letos vidíme fakt, že nejprve přijeli francouzští žáci do České republiky, seznámili se místními podmínkami života i s naší školou a doufáme, že se už těší na náš jarní pobyt v Nancy.

img_2662.jpg

img_2855.jpg

img_2872.jpg

img_2880.jpg

img_2705.jpgimg_2658.jpg

dsc_0002.jpg

Zpět