Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

06/06/2010 Projektový den projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

PROJEKTOVÝ DEN

projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

 

pátek 11. června 2010

 

1. ročníky – 1., 2. vyučovací hodina:

prezentace mezinárodních projektů

 

Všichni studenti 1. ročníků se zúčastní následujících prezentací:

1. vyuč.hodina:

mez. projekt USA – aula

prezentace Šp

rozdání kalendářů Šb

prezenční listiny Jež

 

2. vyuč.hodina:

studenti N: mez. projekt SRN – Darmstadt – aula

prezentace Lit, Oč

prezenční listiny Oč

studenti Fr: mez. projekt Francie – Nancy – učebna Hv

prezentace Ři, Mk

prezenční listiny Mk

studenti R a Š: dle svého vlastního výběru a přihlášky

buď Darmstadt v aule nebo Nancy v učebně Hv

 

Vedoucí mez. projektů uzamknou projekty na webu do pátku 11.6. do 8.00 hod.


2. a 3. ročníky – 3.-7. vyučovací hodina:

prezentace projektů studentů 3.ročníků „Učíme se navzájem“

 

Všichni studenti 2. ročníků se dle svého vlastního výběru a přihlášky zúčastní všech prezentací v jedné ze tří sekcí:

- přírodovědná sekce (projekty M, F, Ch, Bi, In) – aula – Jež,Ne,Bla,Le

- dějepisná sekce (projekty D, Du) – učebna F2 – Han, Oč, Kre

- ostatní sekce (projekty Z, Sv, Č) – učebna Hv – Liš, Lit, Krejčí T.

Studenti 3. ročníků se zúčastní celého programu v sekci, v níž mají svou prezentaci.

 

- zahájení v 10.00 (do 10.15): Bc (A), Kob (F2), Šp (Hv) – informace a rozdání ankety úspěšnosti prezentací

- dodržování harmonogramu v sekci: Jež (A), Han (F2), Liš (Hv)

- prezenční listiny, příp. uvolňování, vybrání ankety úspěšnosti prezentací: Ne (A), Oč (F2), Lit (Hv)

- technická podpora: Bla (A), Kre (F2), Krejčí T. (Hv)

- možnost vyzkoušení techniky již ve čtvrtek 10.6. v době 11.30-12.00 nebo 13.50-14.30

- vyučující A Ju, Šb, Kub, Kli, Še se zúčastní prezentací všech svých studentů v jednotlivých sekcích dle harmonogramu

- vyučující A uzamknou projekty na webu do pátku 11.6. do 10.00 hod.

Zpět