Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

02/12/2009 „Open Gates“

V úterý 12. ledna 2010 od 15.00 hod. do 18.00 hod. se koná v rámci projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“ Den otevřených dveří „Open Gates“, který je určen pro širokou veřejnost.

Časový harmonogram „Open Gates“:

budova tř. Kpt. Jaroše 15.00 – 18.00 hod.
budova Příční 15.30 – 18.00 hod.

Náplň a umístění aktivit „Open Gates“:

Studenti ve spolupráci s pedagogy připraví jednak výstavy, nástěnky, články a další materiály, ale také praktické ukázky. Návštěvníci se budou moci seznámit a dokonce si i vyzkoušet možnosti nové jazykové učebny J5 v budově tř. Kpt. Jaroše a možnosti jazykové učebny PJ v budově Příční, a to včetně různých e-learningových aktivit.

Jednotlivé cizí jazyky budou umístěny v následujících učebnách:
budova tř. Kpt. Jaroše
anglický a španělský jazyk, učebna J5, 516 - 5. podlaží vlevo
německý a ruský jazyk, učebna J2, 510 - 5. podlaží vpravo
francouzský jazyk, učebna J1, 513 - 5. podlaží vpravo
budova Příční
anglický jazyk, učebna PJ, 203 - 2. podlaží vlevo

E-learningovou výuku budou studenti představovat v budově tř. Kpt. Jaroše v učebně J5 a v budově Příční v učebně PJ. Tam studenti rovněž budou hrát motivační jazykovou soutěž „Hru gangů“, která je určena pro žáky nižšího gymnázia.

Mezinárodní projekty z výměnných pobytů našich studentů budou prezentovány v učebnách J5 (USA – South Kent), J2 (SRN – Darmstadt) a J1 (Francie – Nancy).

Zpět