Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

02/05/2016 Pozvánka na Projektový den o výměnných pobytech a mezinárodních projektech

PROJEKTOVÝ DEN

projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“

pátek 27. května 2016

1. ročníky – aula:

prezentace výměnných pobytů a mezi- národních projektů – 2.část

Všichni studenti 1. ročníků se ve 4. a 5. vyučovací hodině (po minitanečních) zúčastní v aule programu dle časového harmonogramu:

Časový harmonogram:

4. vyuč. hodina USA - South Kent Šp, Ju, Vo

5. vyuč. hodina Francie - Nancy Ři, Zv

Zpět