Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Aktuality

02/01/2017 Open Gates 2017

Open Gates“

 

úterý 17. ledna 2017 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

se koná v rámci projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“ Den otevřených dveří „Open Gates“, který je určen pro širokou veřejnost.

 

Časový harmonogram „Open Gates“:

budova tř. Kpt. Jaroše 15.00 – 18.00 hod.

budova Příční 15.30 – 17.30 hod.

 

Náplň a umístění aktivit „Open Gates“:

Ve studovně v 5.podlaží vpravo bude umístěna výstava projektu „Mluvme spolu – Let’s speak together“, na níž se můžete podrobně seznámit s jednotlivými klíčovými aktivitami projektu. Kromě toho zde budete moci nahlédnout do veškerých materiálů projektu, např. do metodiky školení a e-learningové výuky, do vypracovaných mezinárodních projektů a projektů studentů 3.ročníků “Učíme se navzájem”.

Studenti ve spolupráci s pedagogy připraví v jednotlivých cizích jazycích jednak výstavky, nástěnky, články a další materiály, jednak praktické ukázky. Návštěvníci se budou moci seznámit s novými jazykovými učebnami J5 v budově na tř. Kpt. Jaroše a PJ v budově na Příční, a dokonce si budou moci vyzkoušet různé e-learningové aktivity.

Jednotlivé cizí jazyky budou umístěny v následujících učebnách:

budova tř. Kpt. Jaroše anglický jazyk učebna J5 516 - 5. podlaží vlevo

učebna J4 507 - 5. podlaží vpravo

německý a ruský jazyk učebna J2 510 - 5. podlaží vpravo

francouzský učebna J3 508 - 5. podlaží vpravo

španělský jazyk učebna J1 513 - 5. podlaží vpravo

budova Příční anglický jazyk učebna PJ 203 - 2. podlaží vlevo

E-learningovou výuku budou studenti představovat v budově na tř. Kpt. Jaroše v učebně J5 a v budově na Příční v učebně PJ. Tam studenti rovněž budou hrát motivační jazykovou soutěž „Hru gangů“, která je určena pro žáky nižšího gymnázia.

Mezinárodní projekty z výměnných pobytů našich studentů budou prezentovány v učebnách J5 (USA – Connecticut), J2 (SRN – Darmstadt a Rusko – Sosnovyj Bor) a J3 (Francie – Nancy).

Zpět